Prohlášení o ochraně osobních údajů FRYNX GmbH

Prohlášení o ochraně osobních údajů FRYNX GmbH

 

Obsah:

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Rozsah aplikace
 3. Osobní údaje
 4. Přenos a jiné využití dat
 5. Analýza dat
 6. Použití souborů cookies
 7. Zpracování a vymazání dat
 8. Zabezpečení dat
 9. Právo na informace
 10. Změna dat
 11. Kontaktní údaje

 

1. Obecná ustanovení

1.1. FRYNX GmbH, Skodagasse 9/25, 1080 Vídeň, dále jen „FRYNX“, jako provozovatel internetových stránek www.frynx.eu a mobilní aplikace Frynx (dále společně „Stránky“), zpracovává vaše osobní údaje se zodpovědností.

1.2. Shromažďování, uchovávání a používání těchto údajů probíhá v souladu s právními předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně dat. Prohlášení o ochraně dat je určeno k tomu, abyste měli přehled o tom jak společnost FRYNX zpracovává vaše data a jaká existuje jejich ochrana.

 

2. Rozsah aplikace

2.1. FRYNX je rakouská společnost nabízející marketingové služby v České republice a Rakousku prostřednictvím barů, restaurací a podobných zařízení (dále jen „Partner“).

2.2. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Stránky a adresy návštěvníků Stránky, jakož i těch, kteří využívají služby poskytované FRYNX prostřednictvím Stránky („Uživatelé“).

2.3. Toto prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje zejména na weby třetích stran, které jsou sdíleny pomocí odkazů nebo jiným způsobem. Patří sem zejména webové stránky Partnerů, které spolupracují s FRYNX a na které se vztahují služby FRYNX. FRYNX nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah na těchto webových stránkách nebo za dodržování právních předpisů na těchto webových stránkách. Společnost FRYNX výslovně upozorňuje na prohlášení o ochraně údajů propojených webových stránek.

2.4. Toto prohlášení o ochraně údajů se týká údajů a dat, získaných z používání Stránky Uživatelem. Dále informuje o tom jak jsou data zpracována. Neexistuje žádná výměna dat s jinými společnostmi, což znamená, že ochrana dat je omezena na používání Stránky.

 

3. Osobní údaje

3.1. Osobní údaje jsou údaje o osobních a faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto osobní údaje zahrnují například jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo, jakož i informace poskytnuté Uživatelem během používání Stránky.

3.2. Osobní údaje nejsou automaticky shromažďovány na těchto stránkách. Jsou shromažďovány a následně uchovávány a používány pouze tehdy, pokud Uživatel tyto údaje dobrovolně zadá. Aby bylo možné využívat plně službu FRYNX, musí Uživatel zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet. Tento uživatelský účet obsahuje osobní údaje, jako je jméno nebo e-mailová adresa. Data jsou uložena v naší databázi pro pozdější zpracování při přihlašování a poskytování kupónů.

3.3. FRYNX umožňuje Uživatelům přihlašovat pomocí služby Facebook Connect. Základní údaje z Facebook profilu uživatele jsou přenášeny na žádost uživatele, aby mohly být použity ke správě uživatelského účtu. Patří mezi ně mimo jiné jméno a informace veřejného profilu Uživatele. FRYNX nemá přístup k přihlašovacím údajům Uživatele. FRYNX nemá oprávnění uveřejňovat obsah jménem Uživatele.

3.4. Pokud má Uživatel v úmyslu uzavřít smlouvu o užívání se společností FRYNX (která vstoupí v platnost pouze při úspěšné registraci a přenosu platebních údajů), musí být zadána některá další data, jako jsou údaje o kreditní kartě nebo účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro použití služeb FRYNX a zpracování plateb.

3.5. V případě kontaktu Uživatele bude korespondence s Uživatelem zaznamenána a následně uložena.

3.6. Kromě dat, která Uživatel dobrovolně vložil, může systém FRYNX automaticky sbírat informace během používání Stránky. Patří sem data jako je typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, zeměpisný původ uživatele, datum a čas návštěvy, čas přístupu nebo webové adresy navštívených webových stránek, adresa IP uživatele a domény, na které uživatel přistupuje k webu.

 

4. Přenos a jiné využití dat

4.1. Společnost FRYNX nezveřejní žádné osobní údaje třetím stranám bez výslovného souhlasu Uživatele

4.2. Společnost FRYNX může používat údaje a informace uložené Uživatelem pro interní výzkum demografických údajů, zájmů uživatelů a chování uživatelů, jakož i pro zasílání informačních letáků nebo nabídek. Toto hodnocení se provádí anonymně. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení svého profilu týkající se přijímání informačních letáků nebo nabídek.

4.3. Společnost FRYNX je oprávněna předávat uživatelské údaje pro zpracování plateb smluvnímu poskytovateli služby. FRYNX spolupracuje se společností Partner Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko). Pokud Uživatel zadá údaje o kreditní kartě nebo účtu, čísla kreditních karet a údaje o účtu se používají výhradně pro účely zpracování plateb. Společnost FRYNX sama neobdrží ani neukládá žádné údaje o kreditní kartě nebo účtu. Správa plateb, včetně ukládání údajů o kreditní kartě nebo účtu, je zpracovávána pouze prostřednictvím společnosti Stripe.

5. Analýza dat

5.1. Stránka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, které jsou umístěny v počítači Uživatele a pomáhají analyzovat, jak návštěvníci Stránku využívají. Vygenerované informace budou předány a uloženy společností Google. Společnost Google tyto informace využije pro účely vyhodnocení používání Stránky, sestavování přehledů o aktivitách na Stránce pro společnost FRYNX a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon.

5.2. Uživatelé mohou zabránit instalaci souborů cookies v jejich nastaveních, ale díky tomu poté nelze plně využít všechny funkce Stránky.

5.3. Používáním Stránky Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním údajů o uživateli společností Google výše uvedeným způsobem pro výše uvedené účely.

 

6. Použití souborů cookies

6.1. Soubor cookies obsahuje informace, které jsou odesílány ze Stránky do prohlížeče uživatele. Soubor cookies ukládá informace o systému. Používá-li se soubor cookies, Stránka si může zapamatovat informace o Uživateli a jeho nastaveních (například uživatelské jméno), dokud Uživatel neuzavře aktuální okno prohlížeče („session cookies“ „), nebo dokud Uživatel neaktivuje nebo nevymaže soubor cookies.

6.2. FRYNX používá session cookies, když se Uživatel přihlásí na stránku. Když je webový server navštíven registrovaným uživatelem, soubor session cookies pro připojení je vytvořen webovým serverem FRYNX, který následně ověřuje uživatele. Tyto session cookies pomáhají Uživateli orientaci na webu. Obsahují náhodné údaje, které server používá k ověření požadavků prohlížeče na server v rámci otevřené relace. Soubory session cookies zahrnují fixní uživatelské jméno přidělené Uživateli a stránky které Uživatel navštívil. Soubor cookie relace se odstraní, jakmile uživatel zavře aktuální okno prohlížeče. Pokud Uživatel zvolí možnost „zůstat přihlášen“, soubor session cookies bude po 2 týdnech automaticky smazán.

 

7. Zpracování a vymazání dat

7.1. Uživatelé mohou zablokovat, odstranit nebo upravit svoje osobní údaje v uživatelském účtu. Pokud uživatel sám nezmění nebo nevymaže data, zůstane vám FRYNX k dispozici na základě kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

7.2. Uživatelé mají právo nesouhlasit se zpracováním a používáním osobních údajů pro reklamní účely. Uživatelé mohou zejména kdykoli a bezplatně odvolat souhlas s používáním své e-mailové adresy pro informační letáky nebo informace od společnosti FRYNX.

 

8. Zabezpečení dat

8.1. Za účelem zabezpečení dat je uživatelský účet chráněn heslem, což znamená, že třetí strana nemá přístup k účtu a datům.

8.2. FRYNX se snaží chránit uložená data uživatelů podle aktuálních bezpečnostních standardů. Uživatelé mohou prohlížet aměnit data, která zadávají.

8.3. Stejně jako u jakéhokoli přenosu dat přes internet, existuje riziko při odesílání a přijímání osobních údajů.

8.4. Navzdory vysokým standardům společnosti FRYNX na ochranu dat mohou být všechny informace, které uživatel dobrovolně uvolní prostřednictvím internetu, zachyceny. Z tohoto důvodu společnost FRYNX nemůže převzít žádnou odpovědnost za poskytnutí informací kvůli chybám při přenosu dat nebo díky neoprávněnému přístupu třetích stran.

 

9. Právo na informace

Uživatelé, stejně jako některé třetí strany (zejména vládní agentury a úřady) mohou být oprávněny obdržet informace týkající se údajů shromážděných a uložených společností FRYNX. V takovém případě je FRYNX oprávněn poskytovat informace v určitých případech nebo může být povinen poskytnout informace příslušným orgánům na základě zákonných ustanovení.

 

10. Změna dat

Společnost FRYNX si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně dat. V takovém případě bude uživatel informován e-mailem a uživatel obdrží odpovídající informace v rámci uživatelského účtu.

 

11. Kontaktní údaje

FRYNX GmbH

Skodagasse 9/25

1080 Vídeň

Rakousko

support@frynx.eu